Papagina

Alles wat je moet weten wanneer je vader wordt

Jij & je vrouw

 • Haar gestaag uitdijende buik begint je vrouw aardig in de weg te zitten.
 • Nog meer ongemakken: ze kan 's nachts moeite hebben een juiste slaaphouding te vinden of vaker naar de wc moeten. En als gevolg daarvan humeurig uit bed stappen.
 • En we zijn er nog niet: haar gewichtstoename kan ook leiden tot gezwollen gewrichten, zeker als het warm weer is. Niks om je zorgen over te maken, alleen als ze last krijgt van extreme zwellingen in handen of gezicht.
 • Voor jou zaak om het hoofd koel te houden en je vrouw door dik en dun te steunen.

Babyberichten

 • Je baby heeft er weer wat grammen bij gezet. Hij weegt nu bijna 1,5 kilo,
 • En ook in de lengte is weer toegenomen tot ongeveer 37 centimeter.
 • Ook zijn gehoor wordt scherper. Hij luistert naar de darmgeluiden van je vrouw, het ruisen van haar bloed én naar jouw stem. Zingen dus gerust een liedje voor de buik!
 • Hij kan schrikken van plotselinge geluiden.

VaderVaria – Vaders uit het Oude Griekenland

Van de erfenis die de Oude Grieken ons hebben nagelaten, koesteren we nog vele onderdelen, zoals democratie, drama en filosofie. Maar hun ideeën over het gezin hebben de tand des tijds niet overleefd. Bij de Oude Grieken speelden vrouwen namelijk een volstrekt ondergeschikte rol. De vader regeerde als almachtig opperhoofd over het gezin dat bestond uit vrouwen, eventuele grootouders, kinderen en slaven. Het gezin stond in hoog aanzien, zozeer zelfs dat het staatsbestuur gespiegeld diende te worden aan verhoudingen in het gezin, zoals Plato in De Staat betoogt. In de eerste levensfase groeiden de kinderen op in het vrouwendomein, daarna kwamen de jongens onder hoede van vader die werd bijgestaan door een aantal opvoeders. De paidagogos, een soort oppas die het kind moest 'geleiden,' de onderwijzer, de turnleraar (de paidotribè) en op latere leeftijd trad een filosoof aan om de geest te kneden. Het hogere doel van de heren was om het kind te vormen tot een goed staatsburger. In Ilias en Odyssee schetst Homerus deze ideale man als een dappere held, die tegelijk beschaafd en menselijk is. Kinderen werden geprezen om hun ontwikkeling en beoordeeld op het vermogen om hun ouders diensten te verlenen.

VaderVraag – Hoe verwerf ik gezag?

Ook al ben je de biologische vader, dat wil niet zeggen dat je ook de wettelijke vader van je kind wordt. Zorg ervoor dat je niet verstrikt raakt in de juridische voetangels en klemmen van het vaderschap. Gezag over je kind krijgen betekent dat je wettelijk verplicht bent het kind te verzorgen en op te voeden totdat het kind 21 jaar wordt. Verder ben je de wettelijke vertegenwoordiger van het kind en beheer je 'geld en goed'. Zo gaat het in zijn werk:

Je bent getrouwd

Als je getrouwd bent of als 'geregistreerd partner' samenwoont, heb je het gemakkelijk: je krijgt dan automatisch het gezag over jullie kind.

Je bent niet getrouwd

Ben je ongehuwd, alleenwonend of ongeregistreerd samenwonend, dan is er een procedure nodig om het juridische vaderschap te verkrijgen. Het is aan te bevelen deze procedure nu al in gang te zetten door bij de burgerlijke stand een 'akte van erkenning ongeboren vrucht' te laten opmaken. Deze akte moet door jullie allebei worden ondertekend. Je kunt tegelijk aangeven welke achternaam het kind moet krijgen. Als je na de geboorte aangifte doet, neem je deze akte mee. Wacht niet tot de geboorte met het regelen van deze zaken, dat geeft alleen maar gedoe en mogelijke teleurstellingen. Als jij na de geboorte aangifte komt doen en denkt tegelijkertijd de erkenning even te regelen, vraagt de ambtenaar waar je vrouw is. Zij moet namelijk 'live' aanwezig zijn en tekenen om toestemming te geven voor jouw erkenning. En om haar nou in de eerste dagen na de geboorte mee naar het gemeentehuis slepen... Regelen dus.

De formulieren

De volgende stap is het ophalen (of aanvragen) van het verzoekformulier 'tot uitoefening van gezamenlijk gezag' bij de griffie van de rechtbank in de plaats waar het kind is geboren. Naast het ingevulde en door beide ouders ondertekende formulier heeft de griffie de volgende documenten

nodig:

 • Akte van erkenning
 • Afschrift geboorteakte
 • Een kopie van een geldig legitimatiebewijs van jou en je vrouw
 • Uittreksel gemeenteregister (gegevens over adres en woonplaats) van jou en je vrouw

Al deze documenten lever je samen met het formulier in bij de griffie. Tot voor kort moest je ook een verklaring van het Centrale Curatele Register in Den Haag bijvoegen (waaruit blijkt dat je niet onder curatele bent gesteld), maar sinds 2004 kan de griffier deze gegevens via de computer raadplegen. Als aan alle voorwaarden is voldaan, noteert hij in het gezagsregister dat jij het gezag over het kind hebt verworven.

Citaat van de Week

'Vader, mijn geschrijf ging over jou. Jij was voor mij de norm van alle dingen.'

Franz Kafka, in Brief an den Vater.

Checklist

 • Het dagelijks leven voor je vrouw wordt allengs minder comfortabel. Als ze klaagt, verdraag haar gemopper dan en steun haar door dik en dun.
 • Voorkom mogelijke teleurstellingen en voer een openhartig gesprek met je ouders en schoonouders over de mate waarin zij willen en kunnen bijspringen als het om oppassen gaat.
 • Niet getrouwd? Regel je juridische vaderschap.

Contact

Kraamzorg de Waarden
088 130 17 17

Hoofdkantoor
Boomgaard 2
2871 PW Schoonhoven

Postadres
Postbus 538
2870 AH Schoonhoven

Bevallingslijn (24 uur per dag)
088 130 17 18

Vragen?

Heb je een vraag, suggestie of opmerking?
Mail het ons

info@kraamzorg.org


De inhoud van de PaPagina is mede samengesteld door IkVader.nl.

Leestip

 • Babymanagement voor mannen - Henk Hanssen - praktisch handboek voor vaders
 • Aanpakken voor aanstaande vaders - David Borman - praktische tips voor de zwangerschap, de bevalling en het kraambed 

Vaders gezocht

Vind je het leuk om als aanstaande of jonge vader onze cliëntenraad aan te vullen? Lees dan de vacature.