Papagina

Alles wat je moet weten wanneer je vader wordt

Jij & je vrouw

 • Vinden dat het nu te lang begint te duren. Maar, besef dat de baby nog steeds niet 'over tijd' is. Dat is pas na deze week het geval.
 • Aan het begin van de week wordt via een echo vastgesteld hoe het met de baby gaat. Zorg dat je je vrouw vergezelt naar het ziekenhuis.
 • Bespreek samen met je vrouw grondig de opties door. Strippen, inleiden, aandringen op een keizersnee of wachten?
 • Sommige moeders willen het liefst dat er 'nu' wordt ingegrepen, zo nodig via een keizersnee. Artsen wachten echter zo lang mogelijk met deze ingreep, zeker zolang de baby goed gezond is. Waarom? Omdat een keizersnee een pittige operatie is die, net als iedere operatie, altijd risico's op andere complicaties met zich mee brengt.

Babyberichten

 • Als je goed kijkt, kun je op de echo zien dat hij niet de vroegste is. Zijn haar kan al langer zijn en zijn huid is droger en gerimpeld omdat het laagje witte huidsmeer dat hem beschermt tegen het baarmoedervocht nu bijna is verdwenen. En let op zijn nagels, nog even en je hebt een schaartje nodig.
 • Is de baby goed gezond? Is er nog genoeg vruchtwater?

VaderVraag – Wat houdt een keizersnee precies in?

Als de bevalling na allerlei kunstgrepen nóg niet op gang is gekomen, resteert nog maar één optie. De keizersnee. De meest voorkomende redenen voor een keizersnee zijn:

 • Het bekken van je vrouw is te smal in verhouding tot het hoofd van het kind.
 • Je kind ligt dwars of in een stuitligging.
 • Je vrouw is eerder bevallen via een keizersnee. Dit hoeft zeker niet te betekenen dat je tweede kind ook via de buikwand wordt geboren maar de arts kan het veiliger vinden.
 • De placenta ligt aan de onderzijde van de baarmoeder en houdt het voorste deel van de baby tegen (oftewel een placenta praevia: een voorliggende placenta).
 • Je vrouw heeft een te hoge bloeddruk of een infectie in de baarmoeder.
 • Je kind is te klein: de arts vindt het beter hem de stress van een bevalling niet aan te doen. Of je kind is juist te groot.
 • Je vrouw heeft een ernstige vorm van zwangerschapsvergiftiging (zoals het HELPP-syndroom).
 • Je krijgt een meerling.
 • De navelstreng is uitgezakt of de placenta laat los van de baarmoederwand.
 • Bij het inleiden van de bevalling zijn complicaties opgetreden die een keizersnee noodzakelijk maken.
 • Je vrouw ziet huizenhoog op tegen een normale bevalling.

Standaardingreep

Geen paniek: de keizersnee is weliswaar een flinke buikoperatie, maar het betreft een standaardingreep die zeer regelmatig wordt uitgevoerd. In Nederland komt 10 procent van de kinderen via het mes ter wereld, in de VS meer dan 25 procent en in Argentinië en Brazilië rond de 50 procent. In Rio en São Paolo bestaan zelfs privé-klinieken die adverteren met de reclameleus Kom bij ons bevallen en behoud uw huwelijksnachtvagina. Dat de vagina bij een keizersnee ongeschonden blijft, mag een voordeel zijn, maar de keizersnee blijft een ingreep die je vrouw niet alleen in een kraamvrouw, maar ook in een patiënt verandert. De herstelperiode is aanzienlijk langer dan na een normale bevalling en de kans op pijn, infecties en complicaties is hoger.

Bikinisnee

Afhankelijk van de mate van spoed en de reden voor de keizersnee, wordt voor de operatie bepaald welke verdoving je vrouw ondergaat: volledige narcose of een ruggenprik die haar onderlichaam verdooft. Oorspronkelijk werd het kind gehaald via een verticale snee van de navel naar beneden, tegenwoordig maakt de arts een bikinisnede, een dwarse snee van tien tot vijftien centimeter net boven het schaambeen waar je later niets meer van ziet. Als de huid is doorgesneden, wordt het vet onder de huid en het onderhuidse bindweefsel doorgesneden. Nadat de arts de buikholte heeft geopend, legt hij de blaas, die deels over de baarmoeder heen ligt, opzij en maakt een dwarse snee in de baarmoeder. Na een kwartier voorbereidend werk, wordt het kind uit de baarmoeder getild. De navelstreng wordt doorgeknipt (helaas, in dit geval geen klus voor jou), de placenta wordt verwijderd en de wond gehecht. Je vrouw komt vervolgens bij op de herstelkamer.

Ben ik weer een nat washandje?

Ja, maar in het scenario van een keizersnee ben je ook niet veel meer dan dat. Jouw rol blijft uiterst beperkt. Er komt geen pufje aan te pas. Als je vrouw onder narcose wordt geopereerd is de operatiekamer voor jou zelfs verboden terrein. Bij extreme spoed is volledige narcose de beste manier om je kind snel en veilig op de wereld te krijgen. De zuurstofvoorziening van je baby kan dan beter worden gegarandeerd omdat je vrouw met zo veel mogelijk zuurstof wordt beademd. Je vrouw kan er trouwens ook zelf voor kiezen onder algehele narcose de bevalling te ondergaan. Bij zo'n ingreep mag jij vrijwel nooit aanwezig zijn. Het medische personeel heeft alle aandacht voor de operatie van je vrouw nodig. Ook is het bepaald geen prettig gezicht om je vrouw onder narcose op de operatietafel te zien liggen, vooral het aanbrengen van een buis in de luchtpijp is vrij ondraaglijk. Je moet dus op de gang wachten en pas als blijkt dat alles goed is met je baby mag je komen kennismaken. Vaak is je vrouw dan nog onder narcose, jij hebt dus het eerste contact met je baby. Onthoud deze eerste momenten goed, dan kan je later je vrouw hierover vertellen. Als je niet bij de ingreep bent, vraag dan iemand van het personeel om in de operatiekamer foto's te maken. Voor veel vrouwen blijkt dit naderhand heel waardevol.

Ruggenprik

Wordt je vrouw via een ruggenprik regionaal verdoofd (epiduraal of spinaal) dan mag je gekleed in operatietenue op een krukje naast het beddenhoofd van je vrouw aanschuiven. Tussen jullie en haar buik is een scherm gespannen. Achter dit doek zie je de papieren hoofddeksels van het medisch team bewegen. Als je hun verrichtingen wilt volgen (of filmen), zul je moeten gaan staan. Maar je aandacht zal vooral uitgaan naar je vrouw. Zeker wanneer zij zich heeft ingesteld op een normale bevalling, is deze operatie voor haar een zware teleurstelling. Ze is opgelucht dat het kind nu snel ter wereld komt, maar de oerervaring waar zij zo naar uit heeft gekeken, wordt haar ontnomen. Nadat het kind geboren is, wordt het direct nagekeken, verzorgd en naar de kraamafdeling gereden. Als je vrouw regionaal is verdoofd, krijgt ze het kind weliswaar even te zien, maar de artsen gaan snel verder met het hechten van de buikwond. Je kunt bij je vrouw blijven, maar je kunt ook je kind volgen. In de eerste minuten na de geboorte is je baby klaarwakker en kijkt hij met kristalheldere ogen de wereld in. Probeer die momenten mee te maken en vergeet niet je camera te laten draaien zodat je vrouw achteraf alsnog 'alles' kan meemaken.

Herstel na de operatie

Als je terugkomt van de verloskamer, slaapt je vrouw nog uit op de recovery room of ze is al naar de kraamafdeling gebracht. Schrik niet: je vindt haar terug als patiënt. Uit haar buik steekt een slang om het wondvocht af te voeren, bewegen is pijnlijk en ze krijgt vocht toegediend via een infuus. Regelmatig worden de bloeddruk, de polsslag, het bloedverlies en de hoeveelheid urine bij je vrouw gecontroleerd. Bij een ruggenprik heeft je vrouw de eerste uren na de operatie nog geen controle over haar benen. Geleidelijk krijg ze het gevoel en de kracht in haar benen terug. De eerste dagen zal ze zich duizelig voelen, last hebben van wondpijn en krampen. Na één of twee dagen beginnen haar darmen weer te werken. De dag na de operatie mag ze voorzichtig beginnen met eten. Soms heeft je vrouw pijnlijke naweeën, hier kan ze pijnstillers voor krijgen. Haar huid wordt meestal gehecht met materiaal dat uit zichzelf oplost en dus niet hoeft te worden weggehaald. Andere hechtingen worden na een week verwijderd. Als haar herstel voorspoedig verloopt, kan ze na een paar dagen tot maximaal een week weer naar huis.

VaderVraag - Wat is strippen?

Als ontspanning en de huis-, tuin- en keukenmiddelen je kind nog steeds niet aansporen er uit te komen, is het helaas tijd voor serieuze actie. Een gynaecoloog zal in het ziekenhuis een onderzoek doen naar de hoeveelheid vruchtwater en naar de conditie en grootte van je kind. Als alles in orde is, moet je vrouw na twee dagen terugkomen voor nieuw onderzoek. Als de resultaten uitwijzen dat ingrijpen nodig is, kan de bevalling worden 'ingeleid'. 'De bevalling inleiden' is een term waar een reeks handelingen achter schuilgaan die voor je vrouw bepaald onprettig zijn. In Nederland gaat ongeveer 15 procent van de bevallingen deze fase in. Een inleiding vindt altijd plaats in het ziekenhuis. De meest voorkomende redenen voor een inleiding zijn:

 • De kalender staat op twee weken na de uitgerekende datum: je vrouw is over tijd, de baby is overdragen, ofwel serotien.
 • De vliezen zijn langer dan 24 uur geleden gebroken: er is weinig kans dat de bevalling nog spontaan op gang komt. De inleiding zal dan tussen 24 uur en drie dagen na het breken van de vliezen plaatsvinden. Als de vliezen vóór week 37 breken en er geen tekenen zijn die op een infectie wijzen, wordt er vaak langer gewacht met een inleiding.
 • Jullie baby is aan de kleine kant.
 • De placenta functioneert minder goed waardoor je kind minder voeding en zuurstof krijgt.

Rijp of onrijp

Om te beoordelen of het mogelijk is de bevalling in te leiden, zal de gynaecoloog je vrouw eerst inwendig onderzoeken. Daarbij wordt gekeken of de baarmoedermond al 'rijp' is. Een onrijpe baarmoedermond voelt stevig aan – ongeveer zoals het puntje van je neus –, een 'rijpe' baarmoedermond is een beetje open en verweekt.

Strippen

Als de baarmoedermond rijp is, kan de verloskundige of gynaecoloog proberen de bevalling zonder inleiden op gang te brengen door te 'strippen'. Bij strippen wordt met de vingers de baarmoedermond een beetje losgewoeld. Strippen kan pijnlijk zijn voor je vrouw en soms treedt er een beetje onschuldig bloedverlies op. Vaak volgen daarna de weeën en kan je vrouw op een natuurlijke manier bevallen. Bij een onrijpe baarmoedermond heeft strippen weinig zin: de kans dat een bevalling daarna spontaan op gang komt, is te klein.

Primen

Wanneer de bevalling opgewekt moet worden, maar de baarmoedermond van je vrouw nog onrijp is, zal de gynaecoloog de baarmoedermond rijp proberen te maken door te 'primen'. Inderdaad, een vertrouwde term. Al gaat het nu niet om het aanbrengen van grondverf, maar om prostagladine, een hormoonachtige lichaamseigen stof met tal van functies, waaronder het rijper maken van de baarmoedermond. De gynaecoloog brengt de stof in de vagina aan via een speciale gel maar hij kan ook kiezen voor prostaglandinetabletten of een tampon met deze stof. Als het gewenste effect uitblijft, kan het nodig zijn de behandeling een paar keer te herhalen. Vaak krijgt je vrouw na het inbrengen van prostaglandine harde buiken die over kunnen gaan in weeën, waarna de bevalling spontaan op gang komt.

Infuus met oxytocine

Blijven de weeën uit, dan kunnen de samentrekkingen worden opgewekt via de synthetische variant van het hormoon oxytocine. Voordat de arts hiertoe besluit, worden vaak eerst de vliezen gebroken in een laatste poging de weeën spontaan op te wekken. Als de gewenste samentrekkingen uitblijven, krijgt je vrouw via een infuus oxytocine toegediend. Dit gebeurt heel geleidelijk, om te voorkomen dat de weeën ineens te snel achter elkaar komen. Terwijl het infuus druppelsgewijs het hormoon in het bloed van je vrouw mengt, wordt de hartslag van de baby voortdurend in de gaten gehouden. En via een dun slangetje (drukkatheter) in de baarmoeder van je vrouw of een band om haar buik wordt de kracht van haar weeën gemeten.

Mogelijke complicaties

Het gebeurt weinig maar is niettemin goed om te weten: bij het inleiden van de bevalling kunnen de volgende situaties optreden:

 • De navelstreng zakt uit. Bij het breken van de vliezen kan – als het hoofd van de baby niet goed is ingedaald of de baby in een stuit ligt – de navelstreng uitzakken. Een keizersnee is dan noodzakelijk.
 • De baarmoeder raakt beschadigd. In zeldzame gevallen kan door het inbrengen van de drukkatheter een beschadiging aan de baarmoeder optreden. Ook dan volgt meestal een keizersnee.
 • Weeënstorm: je vrouw krijgt te snel achter elkaar te veel weeën te verwerken. Als deze 'hyperstimulatie' te lang duurt, kan de baby zuurstofgebrek oplopen. Het tempo van de weeën kan worden gereguleerd door de stand van de infuuspomp te verlagen. Soms is een weeënremmend medicijn noodzakelijk.
 • De baarmoeder raakt geïnfecteerd. Als de vliezen gedurende enige tijd gebroken zijn, is er een iets groter risico op een infectie van de baarmoeder tijdens en na de bevalling.
 • Je kind krijgt een ontsteking: soms ontstaat er een infectie op de plaats waar de elektrode die de harttonen registreert is vastgemaakt. Niet ernstig, wel vervelend voor het kind.
 • Ontsluiting blijft uit. Als ook de oxytocine geen volledige ontsluiting teweegbrengt, is een keizersnede noodzakelijk.

In principe verloopt de bevalling na het starten van de inleiding hetzelfde als bij een 'normale' bevalling. Bovenstaande factoren maken echter dat de stap naar de operatiekamer een stuk kleiner wordt. Uit een recent onderzoek blijkt dat vijftien procent van de vrouwen die worden ingeleid, via een keizersnee bevallen. Dit gebeurt slechts bij 1 procent van de vrouwen bij wie de bevalling spontaan op gang komt.

Citaat van de Week

'Onze geboorte was eenmalig, tweemaal geboren worden is onmogelijk, en we moeten een eeuwigheid niet-meer zijn. En jij, die niet zeker bent van de dag van morgen, stelt uit wat vreugde brengt. Maar het leven vervliegt in dralen en ieder van ons sterft met te weinig tijd.'

De Griekse filosoof Epicurus in Vaticaanse Leerstellingen. Opgenomen, vertaald en uitgegeven in Brief over het geluk, Historische Uitgeverij, Groningen.

Checklist

 • Verdiep je in de mogelijke scenario's die zich nu kunnen gaan ontrollen. Als de baby deze week niet komt, wordt de bevalling helaas steeds meer een medische aangelegenheid.
 • Lees over de onderzoeken en behandelmethodes en raak vertrouwd met de begrippen.
 • Blijf jezelf en je vrouw gerust stellen. En vooral: steun je vrouw als ze nare onderzoeken moet ondergaan.

Contact

Kraamzorg de Waarden
088 130 17 17

Hoofdkantoor
Boomgaard 2
2871 PW Schoonhoven

Postadres
Postbus 538
2870 AH Schoonhoven

Bevallingslijn (24 uur per dag)
088 130 17 18

Vragen?

Heb je een vraag, suggestie of opmerking?
Mail het ons

info@kraamzorg.org


De inhoud van de PaPagina is mede samengesteld door IkVader.nl.

Leestip

 • Babymanagement voor mannen - Henk Hanssen - praktisch handboek voor vaders
 • Aanpakken voor aanstaande vaders - David Borman - praktische tips voor de zwangerschap, de bevalling en het kraambed 

Vaders gezocht

Vind je het leuk om als aanstaande of jonge vader onze cliëntenraad aan te vullen? Lees dan de vacature.